Wgląd w szczegółowe dane w usłudze Power BI. Produktywność pakietu Office.

Połącz istniejące inwestycje w pakiet Office z usługą Power BI w celu lepszego działania i osiągnięcia większej produktywności. Razem.

Dlaczego usługa Power BI i pakiet Office lepiej działają razem

Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji tam, gdzie ich potrzebujesz

Uzyskaj potrzebne szczegółowe informacje o danych bezpośrednio w narzędziach pakietu Office, których używasz na co dzień — bez konieczności zmieniania aplikacji.

insights-unlock

Zapewnianie ochrony danych analizy biznesowej — w całym pakiecie Office

Zabezpiecz swoje dane analityczne dzięki ochronie utrzymywanej w przypadku eksportowania do innych formatów pakietu Office, takich jak formaty programów PowerPoint i Excel.

Szybkie znajdowanie odpowiedzi za pośrednictwem znanego środowiska

Jeśli wiesz, jak korzystać z programu Excel lub PowerPoint,łatwo zaczniesz szybko znajdować informacje.

Dowiedz się, w jaki sposób pakiet Office współpracuje bezproblemowo z usługą Power BI

Lepsza ochrona danych usługi Power BI — nawet w przypadku eksportowania do programu Excel lub programu PowerPoint

Zapewnienie lepszej kontroli i widoczności danych za pomocą usługi Microsoft Information Protection i usługi Cloud App Security.

 • Stosowanie tych samych etykiet poufności dostępnych w aplikacjach pakietu Office, takich jak Word, Excel i Outlook.
 • Rozszerzenie zasad ochrony i ładu na dane usługi Power BI — w tym dane eksportowane.
 • Nadzór nad poufnymi danymi pozwalający w większym stopniu spełnić wymagania regulacyjne oraz dotyczące ochrony prywatności.
 • Zapobieganie ujawnianiu poufnych danych dzięki blokowaniu niebezpiecznych działań użytkowników w czasie rzeczywistym.

Lepsza współpraca z usługą Microsoft Teams

Zwiększ produktywność dzięki włączeniu usługi Teams.

 • Dodaj interakcyjne raporty bezpośrednio w konwersacjach i aplikacji Teams, aby poświęcać mniej czasu na ich wyszukiwanie, a więcej czasu na korzystanie z nich w celu realizacji priorytetów zespołu.
 • Udziel wszystkim dostępu do danych potrzebnych im do pracy przy projekcie, łatwo dołączając wizualizacje usługi Power BI.
 • Szybciej podejmuj decyzje, wyświetlając wizualizacje danych i współpracując nad nimi jako zespół.

Oszczędność czasu w programie Excel

Uzyskaj szeroki zakres możliwości analizy i wizualizacji danych dzięki połączeniu programu Excel z usługą Power BI.

 • Łatwo korzystaj z umiejętności w zakresie programu Excel w usłudze Power BI dzięki znanym środowiskom, takim jak język Data Analysis Expressions (DAX) i dodatek Power Query.
 • Wyświetlaj zestawy danych usługi Power BI w programie Excel i pracuj z nimi, zachowując funkcje interaktywne z usługi Power BI.
 • Natychmiast wyświetlaj właściwe dane w usłudze Power BI dzięki zautomatyzowaniu odświeżania danych za pomocą jednego kliknięcia.
 • Uzyskaj zaawansowane możliwości w zakresie niestandardowej wizualizacji, modelowania i predykcji na potrzeby zaawansowanych przepływów pracy analizy.

Łatwe udostępnianie raportów za pomocą programu SharePoint

Osadź interaktywne raporty usługi Power BI na stronach usługi SharePoint Online, do których każdy może uzyskać dostęp.

 • Bądź na bieżąco z informacjami o tym, co jest ważne, dzięki wyświetlaniu regularnie używanych lokalizacji wizualizacji danych.
 • Dostosuj wygląd i sposób działania raportów, aby najlepiej odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników.
 • Ogranicz potrzebę korzystania z plików lokalnych, które mogą zostać utracone lub uszkodzone, przechowując raporty usługi Power BI w bibliotece dokumentów w trybie online.

Publikowanie raportów bezpośrednio w programie PowerPoint

Zwiększ czytelność i ulepszaj decyzje, eksportując raporty usługi Power BI do programu PowerPoint jako obrazy o wysokiej rozdzielczości.

 • Bezproblemowo przechodź między prezentacją a usługą Power BI, aby zajrzeć głębiej w szczegółowe analizy w razie potrzeby.
 • Eksportuj tylko te informacje, na których które Ci najbardziej zależy — dodane ustawienia filtrów i fragmentatorów są zawsze zachowywane.
 • Twórz i publikuj raporty usługi Power BI, korzystając z istniejących umiejętności w zakresie programu PowerPoint.

Tworzenie ilustracyjnych diagramów danych za pomocą programu Visio

Szybciej podejmuj świadome decyzje dzięki możliwości przekształcenia diagramów programu Visio w interakcyjne wizualizacje usługi Power BI.

 • Zapewnij analizę operacyjną, tworząc diagramy ilustracyjne, w tym wzajemnie połączone przepływy pracy i układy rzeczywiste.
 • Uzyskaj lepsze zrozumienie ogólnego obrazu, ilustrując i porównując dane na diagramach i w tradycyjnych wizualizacjach usługi Power BI — wszystko w jednym miejscu.
 • Automatycznie łącz dane usługi Power BI z diagramami programu Visio hostowanymi w programie SharePoint lub usłudze OneDrive dla firm.

Dlaczego klienci łączą usługę Power BI i pakiet Office

„Pracownicy czują, że mogą więcej, jeśli dasz im możliwość zarządzania własną pracą”.

Carlos Amesquita, dyrektor ds. informacji

Firma Hershey

„Znacznie ułatwia korzystanie z naszych narzędzi”.

Chris Walker, dyrektor ds. technologii

Carhartt

„Firma zainteresowana poprawą współpracy i komunikacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów powinna przyjrzeć się usłudze Microsoft Teams i platformie Microsoft Power Platform”.

Richard French, dyrektor ds. cyfryzacji w terenie

Telstra

Tworzenie wizualizacji danych w kilka minut przy użyciu usługi Power BI