DEFTeam Solutions Pvt. Ltd - myLOGISTICZ - SCM Analytics

myLOGISTICZ is a Supply Chain Management Analytics & IoT driven technology agnostic solution, which uses powerful visualizations to help improve key business areas. It is flexible to run on-Cloud or on-Premise using client’s existing technology & infrastructure stack.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj wideo
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  ANALYTICS
Demand  Forecasting :  This report provides  demand forecasting based on various algorithms. Algorithm with best accuracy gets plotted automatically.
Supplier Performance  :  Provides overview of supplier performance over period of time based on delivering  parts on time.
Fraud Analytics :  This dashboard helps in finding fraud related activities for different warehouses.
Damage and Loss Analysis: These reports provides trends for various losses and damages for different warehouse across various loss categories and reasons.

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Zarejestruj się

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem