Hvorfor Power BI?

Udforsk de mest populære årsager til, at organisationer vælger at bruge Power BI til at få opfyldt deres behov for selvbetjening og virksomhedsrelateret BI.

Hvorfor Power BI?

Udforsk de mest populære årsager til, at organisationer vælger at bruge Power BI til at få opfyldt deres behov for selvbetjening og virksomhedsrelateret BI.

Stol trygt på et af de største og hurtigst voksende BI-cloudmiljøer

Opret og del interaktive datavisualiseringer på tværs af globale datacentre, herunder nationale cloudmiljøer, for at få opfyldt dine behov for overholdelse af angivne standarder og forordninger.

Hav tillid til en førende virksomhed

For trettende år i træk har Gartner anerkendt Microsoft som leder i Gartner 2020 Magic Quadrant i forbindelse med platforme til analyse og business intelligence.

* Denne grafik er publiceret af Gartner, Inc. som en del af et længere researchdokument og skal evalueres som en del af hele dokumentet. Gartner-dokumentet kan rekvireres ved henvendelse fra Microsoft.

Gartner reklamerer ikke for nogen leverandør, noget produkt eller nogen tjeneste, der er gengivet i deres researchpublikationer, og råder ingen brugere af teknologien til kun at vælge leverandører med den højeste bedømmelse eller anden benævnelse. Gartners researchpublikationer består af holdninger fra Gartners researchorganisationer og skal ikke fortolkes som værende fakta. Gartner fralægger sig enhver form for garanti, udtrykt eller stiltiende, i henhold til denne research, herunder garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

I 2006-2012 var Gartners rapport navngivet "Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms". I 2013-2017 var Gartners rapport navngivet "Magic Quadrant for Business Intelligence og Analytics Platforms". I 2018-2020* var Gartners rapport navngivet "Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms".

2020 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, James Richardson, Rita Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, den 11. februar 2020

GARTNER er et registreret varemærke og tjenestemærke tilhørende Gartner, Inc. og/eller Gartners associerede selskaber i USA og internationalt, og navnet bruges heri i henhold til tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes.

Beskyt Power BI-data bedre med Microsoft Information Protection og Microsoft Cloud App Security

Anvend følsomhedsmærkater, der er velkendte i Office 365-programmer såsom Word, Excel, PowerPoint og Outlook, i Power BI-data.

Udvid politikker for beskyttelse og styring til Power BI-data, herunder eksporterede data, ved hjælp af Microsoft Information Protection.

Opfyld bedre kravene til beskyttelse af personlige oplysninger og lovkrav med overblik over følsomme data via Microsoft Cloud App Security.

Hjælp med at forhindre eksponering af følsomme data ved at blokere risikable brugeraktiviteter i realtid med Microsoft Cloud App Security.

Gør BI tilgængelig for alle – økonomisk

Da det er gratis at bruge Power BI Desktop , og Power BI Pro er tilgængelig til et lille månedligt beløb pr. bruger, kan du omkostningseffektivt tilbyde BI og analyseegenskaber til alle for at drive en datakultur på tværs af organisationen.

Få hurtig, brugerdrevet innovation

Modtag ugentlige og månedlige opdateringer, der forbedrer Power BI-funktioner og -egenskaber – baseret på tusindvis af idéer, der årligt indsendes af et community med mere end 500.000 medlemmer globalt.

Foren selvbetjenings-BI og virksomhedsrelateret analyse

Opfyld behovene for både selvbetjening og virksomhedsdataanalyse på en enkelt platform. Få adgang til effektive semantiske modeller, en værktøjspakke til styring af programlivscyklus, en struktur med åben netværksmulighed samt sideinddelte rapporter med perfekte pixel i fast layout.

Sæt skub i forberedelsen af big data med Azure

Gør analyse og deling af store datamængder enkel. Når du anvender en Azure Data Lake uden begrænsninger, reducerer du den tid, det tager at få indsigt, og samtidig øger du samarbejdet mellem virksomhedsanalytikere, datateknikere og dataforskere.

Find hurtigt svar vha. brancheførende AI

Udnyt de seneste fremskridt i Microsoft AI for at hjælpe personer, der ikke er dataforskere, med at forberede data, bygge modeller til maskinel indlæring samt hurtigt få indsigt både fra strukturerede og ustrukturerede data, herunder tekst og billeder.

Improve publishing efficiency and accuracy of BI content

Quickly identify differences and move content from development and testing to production with confidence using the simple visual cues in deployment pipelines.

Få en uforlignelig Excel-integration

Alle, der har kendskab til Office 365, kan let forbinde Excel-forespørgsler, datamodeller og rapporter med Power BI-dashboards – dermed bliver det hurtigere at samle, analysere, udgive og dele Excel-virksomhedsdata på nye måder.

Omdan indsigt til handling

Gå fra data til indsigt og fra indsigt til handling vha. Microsoft Power Platform – hvor Power BI kombineres med Power Apps og Power Automate, så du nemt kan skabe virksomhedsprogrammer og automatisere arbejdsprocesser.

Stream analyser i realtid

Få indblik i, hvad der sker nu og ikke bare, hvad der er sket i fortiden. Få adgang til analyser i realtid – fra fabrikssensorer til kilder på de sociale medier – så du altid er klar til at træffe beslutninger rettidigt.

Opret datadashboards og -visualiseringer på få minutter